php hit counter

Semantik dan Ibtila’ dalam Berkeluarga

Antara barang yang cepat Sold Out dan berebut rakyat marhaen beli Lihat Sini

Semantik dan Ibtila' dalam Berkeluarga

Maksudnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang  mengetahui (Surah Ar-Ruum, 30:22)

Dalam pengkajian bahasa, salah satu perkara yang dikaji ialah semantik. Semantik bemaksud “kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna suatu
kata”.

1. Jika difahami secara lebih mendalam, semantik melambangkan kaedah manusia berfikir dan mempengaruhi pembinaan budaya

2. Seterusnya ke tamadunan. Tidak hairanlah jika kini wujud ‘semantic web‘ menggunakan XML yang melambangkan kepentingan suatu dunia yang interaktif dan berkait dalam kita melayari homepage, tetapi ia masih mengekalkan asas sesuatu induk. Kaedah ini makin disedari lantaran kita berada dalam satu sistem yang didefinisikan oleh Kamus Webster  sebagai ‘a regularly interacting or interdependent group of items forming a unified whole’.

Jika kita menyedari idea sistem ini, kita akan makin jelas betapa dunia ini dijadikan saling kait antara satu sama lain agar mudah kita menaakul permasalahan dalam menghadapi ibtila’ atau cubaan dari Allah – untuk menguji siapa yang  terlebih baik amalannya (67:2, 18:7). Jika ia tidak berkait antara satu sama lain, pasti,sukar kita menyelesaikan  masalah kerana kita tidak pasti apa kaedah menyelesaikannya. Apabila kita berupaya untuk menyelesaikan masalah dalam  suasana ibtila’ dan mehnah ini, ia akan melahirkan kesempurnaan ibadah (كمال العبودية)

Perlu dimengerti cubaan itu bukan sahaja dalam bentuk keburukan pada kita, tetapi juga dalam bentuk kesenangan (21:35).

  • Rahsia suri rumah dapat barang murah setiap hari LIHAT SINI <<==

Antara ibtila’ atau fitnah yang diterangkan oleh Allah dalam Qur’an adalah kaum keluarga. Hal ini perlu diperhatikan secara mendalam kerana ia melibatkan generasi kita yang ramai keguguran dalam medan amal dan dakwah kerana ‘tersepit’  dengan keluarga. Firman Allah dalam al-Qur’an:

Maksudnya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilinan, binatang-binatang ternak dan sahwah ladang. Itulah kesenangan hidup didunia dan disisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga). (Surah Ali Imran, 3:14)

Jika bahasa mempunyai semantik pada budaya dan tamadun, ketaatan dan kasih sayang isteri dan anak mempunyai semantik atau keterkaitan dengan amalan seseorang dalam meneruskan amal dan dakwah.

Ciri keterkaitan ini ada di mana-mana. Di zaman awal dahulu, Nabi Nuh dan Nabi Lut diuji oleh Allah dengan isterinya yang tidak patuh pada perintahnya tetapi ia tidak menghalang jalan dakwah yang diseru. Mengapa? Kerana kesenangan bersama isteri dan anak tidak membuatkan mereka ‘settle down’. Apatah lagi jika si isteri dan anak banyak menimbulkan masalah, idea ‘settle down‘ ini akan menjadi alasan untuk tidak bergerak padahal bergerak ini fundamental dalam alam yang dinamiks. Jika tidak bergerak, pasti kita akan hancurjuga bersama iman dan kekuatan amal yang amat rapuh. Bergerak ini adalah sunnah Allah sepertimana diterangkan pemuda Ashabul-Kahfi saling dltukar posisi tidur kanan dan klri ketika tidur ( 18: 18). Jika si pemuda ini tidak digerakkan oleh Allah, sudah tentu badan mereka akan hancur reput terbiar 300 tahun solar. Jikalah kereta Mercedes baru dibiar tak bergerak 4 tahun akan rosak atau reput, apatah lagi iman kita yang entah baru atau lama…Mungkinkah tidak mereput setelah beberapa tahun kerana tidak bergerak?

Semoga kita jelas apa keterkaitan bahasa dan tamadun serta antara keluarga dan amalan kita. Allah mahukan yang terbaik dengan kita sering bergerak dan berharakah dalam jemaah kerana harakah itu sendiri membawa maksud pergerakan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.