php hit counter

Sejarah Berdirinya 2 Kiblat Umat Islam

Antara barang yang cepat Sold Out dan berebut rakyat marhaen beli Lihat Sini

Awalnya kiblat umat Islam adalah Baitul Maqdis yang terletak di Yerusalem. Dahulu  Baitul Maqdis memang menjadi kiblat untuk sebahagian Nabi dari Bani Israil dan berlanjut pada masa Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad s.a.w lebih suka solat menghadap ke kiblatnya Nabi Ibrahim a.s iaitu Kabbah. Sehingga ia sering solat di antara sudut Ka’abah sehingga Ka’bah ada di antara beliau dan Baitul Maqdis.

Al-Qiblatain yang bererti masjid dua kiblat awalnya bernama masjid Bani Salamah. Selain Masjid Quba dan Nabawi, Masjid Qiblatain termasuk salah satu dari 3 bangunan yang paling awal berdiri dalam sejarah Islam. Di masjid ini terjadi peristiwa besar yang sangat penting bagi sejarah perkembangan Islam. Yakni perpindahan arah kiblat umat Islam dari yang awalnya menghadap Baitul Maqdis berpindah menghadap ke Kabbah.

Namun hal itu tidak boleh lakukan lagi ketika Nabi Muhammad s.a.w harus hijrah ke Madinah. Selama di Madinah Nabi Muhammad s.a.w solat dengan menghadap ke Baitul Malqis sekitar enam belas atau tujuh belas bulan. Dalam kurun waktu tersebut beliau selalu berdoa agar Allah S.W.T menurunkan wahyu tentang pemindahan kiblat ke arah Ka’bah. Allah S.W.T mengabulkannya dengan menurunkan (Surat Al-baqarah: 144)

  • Rahsia suri rumah dapat barang murah setiap hari LIHAT SINI <<==

Bermaksud:

“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahawa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.” (QS. Al-Baqarah2]:144)

Wahyu tersebut turun ketika Nabi Muhammad s.a.w sedang melaksanakan solat di Masjid Al-Qiblatain. Tepatnya saat Nabi sedang mengerjakan solat zuhur pada pertengahan bulan Sya’ban, tahun ke-2 Hijriyah. Ia kemudian langsung memutar arah kiblat dari awlanya ke arah Baitul Malqis berpindah ke arah Baitullah. Sejak saat itu, arah kiblat umat Muslim pun berubah ke Ka’abah di Masjidil Haram, Makkah. Masjid Bani Salamah ini lantas di abadikan untuk mengenang kisah tersebut dan diganti namanya menjadi Qiblatain.

Masjid Qiblatain saat ini menjadi salah satu tempat persinggahan wajib umat muslim yang sedang wisata religi ke Madinah. Jika masuk ke dalam, Anda boleh melihat sendiri bekas tempat imam solat. Tempat imam solat yang dulu dipakai saat kiblat menghadap Baitul Maqdis berupa pasir dan tidak ada sajadah. Sebaliknya, tempat solat imam yang sekarang telah memiliki mimbar khusus lengkap dengan sajadahnya.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.