php hit counter

Motivasi Diri

Antara barang yang cepat Sold Out dan berebut rakyat marhaen beli Lihat Sini

Motivasi Diri

Mengapa kita harus memotivasikan diri ?

1. Motivasi din sendirl adalah tenaga yang akan mengangkat diri seseorang itu ke tahap yang diingininya.

2. Orang yang benar-benar berjaya sentiasa sedar akan tanggungjawabnya dalarn motivasi diri sendiri.

3. Peluang akan berada di rnana-mana bagi anda yang bermotivasi tinggi.

4. Orang yang bermotivasi diri akan bertindak, orang yang tidak bermotivasi hanya berjanji.

5. Jika anda tidak dapat rnemanfaatkan tenaga dan potensi anda sendiri maka mental anda akan pudar dan akan merugikan masa depan anda.

Tips-tips penting memotivasikan diri

1. Keinginan seseorang akan hanya clicapai sekiranya ada tenaga motivasi clalam diri sendiri.

2. Kejayaan seseorang itu be-rgantung kepada kesedaran pentingnya memotivasikan diri sendiri.

3. Mengabaikan tenaga rnotivasi diri sendiri membawa seseorang menuju kegagalan dan memotivasikan diri sendiri dahulu sebelurn memotivasikan diri orang lain.

4. Individu yang benar-benar telah memotivasikan diri akan menikmati sebarang peiuang yang datang padanya tanpa mengira masalah dan kesusahan.

5. Individu yang mernpunyai motivasi akan sentiasa bergiat cergas dalam sebarang aktiviti manakala individu yang tiada motivasi dalaman akan duduk diam tanpa sebarang tindakan positif.

6. Perkara utama yang harus dilaksanakan oleh seseorang itu ialah perancangan bagi memperolehi tenaga motivasi diri sendiri serta perlaksanaannya.

Mempertingkatkan motivasi diri

1. Ada matlamat jangka pendek dan jangka panjang.

2. Kenal diri – kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang (kaedah SWOT).

3. Bercita-cita untuk berjaya.

4. Ada perancangan clan ikut perancangan.

5. Usaha yang berterusan.

6. Jangan biarkan diri selalu dibuai mimpi dalam keadaan selesa.

7. Tampal kata-kata motivasi dan semangat serta dibaca selalu.

8. Ikuti majiis ilmu dan sentiasa mendampingi dan bersama alim ulama’.

9. Dapatkan sokongan dan semangat daripada ibu bapa, senior dan kawan-kawan jika anda tiada semangat.

10. Melakukan kerja-kerja sukarela supaya hidup lebih bermakna dan ceria(berpersatuan).

Sifat-sifat Kegagalan

1. Tidak yakin pada diri sendiri.

2. Tidak yakin akan dirinya dan kemampuan untuk melaksanakan kerja yang dihadapinya.

3. Meiengahkan keputusan penting, tidak mahu mengambil risiko dan mengharapkan masalah selesai dengan sendirinya.

4. Sikap egoistik dan memandang status.

5. Sentiasa ingin disanjungi tetapi tidak mahu berfikir dan maju ke hadapan.

6. Tidak bertanggungjawab dan tidak mengambil berat tentang persekitaran.

7. Berpuas hati dengan apa yang ada tanpa berusaha.

8. Tidak mempunyai cita-cita untuk menikmati kehidupan yang lebih balk dan bermakna.

Sifat-sifat Kejayaan

1. Fikiran yang tetap – Tetapkan matlarnat untuk diri sendiri di dalam satu jangka masa yang ditentukan. Pastikanjangka masa matlamat tercapai.

2. Perancangan Jangka Masa Pendek dan Jangka Masa Panjang Yang Rapi – Kemahuan hendaklah dirancang terlebih dahulu.

3. Semangat dan Azam – Azam yang kuat dan semangat yang kental hendaklah dipupuk dengan sempurna.

4. Perc aya dan Yakin Kepada Diri Sendiri – Kepercayaan kepada diri sendiri dan kebolehan diri hendaklah diutamakan.

Pengurusan Masa

Rahsia-rahsia di sebalik pengurusan masa pelajar cemerlang:

1. Masa terbangun di tengah malam.

2. Masa bangun tidur – subuh atau/pagi cuba bayangkan apa yang telah dipeiajari semalam.

3. Masa bercermin – lekatkan nota penting di cermin

4. Masa sarapan pagi (baca nota ringkas).

5. Masa berjalan ke kelas.

6. Masa rnenunggu bas.

7. Masa sampai awal pagi ke kelas

8. Masa menunggu pensyarah, guru atau kawan.

Kaedah Belajar Yang Berkesan

1. Beri tumpuan

2. Bersoal jawab

3. Membaca dan rnemahami

4. Membuat latihan-latihan

5. Membuat nota ringkas

6. Menggunakan simbol

Cara-cara Mewujudkan Minat Belajar

Anda perlu membuat refleksi tentang tanggungjawab terhadap diri anda, ibu bapa, keluarga, agama, negara dan masyarakat.

1. Apakah cita-cita saya?

2. Bagaimanakah cara untuk mencapainya?

3. Apakah tanggungjawab saya?

4. Bagaimanakah ibu bapa saya bertungkus-lumus untuk membiayai pelajaran saya?

5. Adakah saya menjadi teladan yang baik kepada adik beradik saya?

6. Adakah saya menjalankan tugas-tugas seperti yang dikehendaki oleh ibu bapa dan guru?

7. Apakah kepentingan pendidikan kepada saya?

8. Apakah yang harus saya lakukan?

9. Bagaimanakah dengan mesa depan saya?

10. Adakah saya mampu untuk menjadi seorang ulama’ suatu nanti?

Merancang Masa Depan Anda

1. Senaraikan perkara yang akan dilakukan setiap hari, minggu dan bulan.

2. Laksanakan mengikut keutamaan contoh: buat homework secepat mungkin tanpa menunda ke hari lain.

3. Gunakan masa terluang dengan sebaiknya seperti ke perpustakaan, menelaah, talaqqi, cari bahan rujukan, bincang dengan rakan dan pensyarah.

4. Buat kerja remeh pada pusingan produktiviti rendah contohnya waktu petang – perbincangan.

5. Minimakan gangguan – contoh: lepak dibilik kawan, tonton VCD, chat dan menonton TV.

Ciri-ciri Pelajar Yang Sering Terkandas

1. Tiada jadual belajar.

2. Ulangkaji pelajaran di saat akhir.

3. Tiada semangat dan azam yang kental

4. Belajar untuk peperiksaan sahaja.

5. Suka menangguhkan kerja.

Anda Ingin Berjaya Dengan Cemerlang?

1. Belajarlah dengan cara yang lebih efektif

2. Ikutilah rahsia-rahsia di sebalik pengurusan masa peLajar yang cemerlang

3. Hargai diri anda, kebolehan anda, bakat anda dan masa depan anda

4. Jika anda mengamaikan masa-masa belajar ini dengan be-tul dan disiplin, pasti anda akan berjaya dengan cemerlang.

Berkata Ibrahim Al-Khawas:

“Lima penawar hati ialah membaca Al-Qur’an Al-Karim dengan bertadabbur, mengosongkan perut, solat di tengah malam, berfikir ketika sahur dan duduk bersama orang s0Ieh.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.