php hit counter

Tiga Tahun Pertama Selepas Nubuwwah

Antara barang yang cepat Sold Out dan berebut rakyat marhaen beli Lihat Sini

Tiga Tahun Pertama Selepas Nubuwwah

Bentuk dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w pada tahap awal nubuwwah adalah seruan tertutup. Rasulullah s.a.w berhati-hati dalam memilih individu-individu yang hendak diajaknya kepada Islam. Umumnya pada tiga tahun pertama nubuwwah, Rasulullah s.a.w dan segelintir para mu’min yang beriman, tidak mengutarakan sebarang penentangan terbuka terhadap cara hidup jahiliyyah yang berleluasa dalam masyarakat Makkah ketika itu.

Peringkat dakwah tertutup ini terdiri daripada beberapa peristiwa penting yang merupakan kerja-kerja awal dalam masyarakat Makkah bagi mengasaskan satu kumpulan yang mempunyai identiti ‘aqidah ‘tauhid yang suci.

Tiga tahun pertama selepas nubuwwah adalah sebahagian daripada peringkat al-Makki permulaan. Peristiwa-peristiwa penting yang berlaku dalam tempoh tiga tahun tersebut ialah:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.