Dakwah melalui Perantaraan

Kerja Part-time & Full time diperlukan !! ==>> LIHAT SINI

1

Dalam peringkat da’wah tertutup ini, seruan menjemput orang-orang lain kepada Islam dilakukan melalui perantaraan Abu Bakr. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakr ialah menerangkan risalah Islam kepada orang-orang yang dipercayainya secara senyap-senyap. Setelah mereka bersetuju untuk menerima Islam, maka Abu Bakr membawa pula mereka bcrtemu Rasulullah s.a.w untuk melafazkan syahadatain dan mendapatkan penerangan lanjut berkenaan Islam.

Pada mulanya, Abu Bakr berjaya memasukkan ‘Uthman ibn ‘Affan, Talhah ibn ‘Ubaidullah dan Sa’d ibn al-Waqqas ke dalam Islam. Selang tidak berapa lama kemudian, Abu Bakr berjaya lagi untuk menjemput Az-Zubair ibn Awwam, ‘Abdur Rahman ibn Auf, Abu ‘Ubaidah al-Jarrah dan Amr ibn Abasah untuk datang memeluk Islam di hadapan RasuluLlah s.a.w Abu Bakr juga menyeru ahli-ahli rumahtangganya memeluk Islam, kesemua mereka mendengar katanya dan memeluk Islam.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.