php hit counter

Dakwah melalui Perantaraan

Antara barang yang cepat Sold Out dan berebut rakyat marhaen beli Lihat Sini

1

Dalam peringkat da’wah tertutup ini, seruan menjemput orang-orang lain kepada Islam dilakukan melalui perantaraan Abu Bakr. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakr ialah menerangkan risalah Islam kepada orang-orang yang dipercayainya secara senyap-senyap. Setelah mereka bersetuju untuk menerima Islam, maka Abu Bakr membawa pula mereka bcrtemu Rasulullah s.a.w untuk melafazkan syahadatain dan mendapatkan penerangan lanjut berkenaan Islam.

  • Rahsia suri rumah dapat barang murah setiap hari LIHAT SINI <<==

Pada mulanya, Abu Bakr berjaya memasukkan ‘Uthman ibn ‘Affan, Talhah ibn ‘Ubaidullah dan Sa’d ibn al-Waqqas ke dalam Islam. Selang tidak berapa lama kemudian, Abu Bakr berjaya lagi untuk menjemput Az-Zubair ibn Awwam, ‘Abdur Rahman ibn Auf, Abu ‘Ubaidah al-Jarrah dan Amr ibn Abasah untuk datang memeluk Islam di hadapan RasuluLlah s.a.w Abu Bakr juga menyeru ahli-ahli rumahtangganya memeluk Islam, kesemua mereka mendengar katanya dan memeluk Islam.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.