Sri Kandi Islam

Sumber-Sumber Sirah Nabawiyyah

Pendekatan yang terbaik untuk memahami seluruh perjuangan hidup Rasulullah s.a.w ialah dengan mengkaji sirahnya. Tetapi pengkajian ini hendaklah dilakukan melalui satu bentuk penulisan yang mengambil berat tentang kesahihan sesuatu riwayat. Untuk memanfa’atkan khazanah ‘ilmu karya-karya ‘ulama’ silam dan perkembangan penulisan sirah masakini, di samping mengekalkan kesahihan periwayatan sejarah, pengkajian sirah nabawiyyah hendaklah diolah daripada sumber-sumber …

Sumber-Sumber Sirah Nabawiyyah Read More »

Sejarah Pembukaan Sirah dan Maghazi

Kegiatan menulis tidak begitu digalakkan’ pada zaman khulafa ar-rasyidin kecuali  pengumpulan al-Qur’an pada zaman Abu Bakr as-Siddiq dan penulisan semula al-Qur’an menurut rasm ‘Uthmani pada zaman pemerintahan ‘Uthman ibn ‘Affan. Sahabah yang pertama memerintahkan penulisan buku ialah Mu’awiyah ibn Abi Sufyan pada masa beliau menjadi khalifah pertama Bani Umayyah. Mu’awiyah memerintahkan ‘Ubaid ibn Syarha dari …

Sejarah Pembukaan Sirah dan Maghazi Read More »

Pengertian Sirah

Sirah adalah riwayat hidup ataupun jalan perjuangan RasuluLlah s.a.w. Di dalam tulisan-tulisan dahulu, perkataan sirah digunakan untuk menceritakan kisah-kisah peperangan atau ghazwah Rasulullah s.a.w. Oleh itu karya Ibn Ishaq‘ dinamakan sebagai kitab Maghazi  dan juga sebagai Sirah. Hafiz Ibn Hajaral-Asqalani’ di dalam kitabnya, Fathul Bari, menggunakan kedua-dua istilah maghazi dan sirah sebagai sama‘.

Wasiat Alqamah

Saidina Alqamah telah menghimpunkan segala akhlak yang baik dalam wasiatnya kepada anaknya ketika ia hendak mati, Alqamah berkata: “Wahai anakku!, apabila engkau hendak bersahabat dengan seseorang maka BERSAHABATLAH dengan orang yang: 1. Apabila engkau berkhidmat kepadanya, maka ia akan memelihara akan dikau. 2. Apabila engkau bersahabat dengannya, maka akan bertambah nilai dirimu. 3. Apabila engkau ditimpa …

Wasiat Alqamah Read More »

Ainul Mardhiah Bidadari Syurga

KISAH AINUL MARDHIAH Ainul Mardhiah merupakan seorang bidadari yang paling cantik dikalangan bidadari-bidadari yang lain bermaksud mata yang di redhai. Suatu pagi (di dalam bulan puasa) ketika nabi memberi targhib (berita-berita semangat di kalangan sahabat untuk berjihad pada agama Allah) katanya siapa-siapa yang keluar di jalan Allah tiba-tiba ia shahid, maka dia akan dianugerahkan seorang …

Ainul Mardhiah Bidadari Syurga Read More »