Sri Kandi Islam

Pemimpin Yang No Escape

Kejelasan perjuangan Rasulullah s.a.w bukan sahaja daripada segi asas dan matlamat risalahnya, tetapi kejelasan ini juga adalah daripada segi cara-cara yang digunakan untuk menyampaikan risalah tersebut. Rasulullah s.a.w tidak menggunakan wasilah-wasilah yang boleh mengaburkan risalah Islam.

Asas Dan Matlamat Risalah Yang Jelas

Hakikat kejelasan risalah Islam bertitik tolak daripada kejelasan asas dan matlamat yang hendak ditegakkannya. Kejelasan asas risalah Islam bermula dengan penafian segala bentuk dan manifestasi ilah dan sekaligus mengithbatkan uluhiyyah Allah. Penafian segala bentuk dan manifestasi ilah selain Allah bererti segala tumpuan, kemuncak matlamat, tempat perlindungan, curahan kecintaan, tempat memohon pertolongan dan sumber perundangan yang …

Asas Dan Matlamat Risalah Yang Jelas Read More »

Landasan Perjuangan yang Jelas

Sebaik sahaja Rasulullah s.a.w diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalah Islam secara terbuka, baginda melaksanakan tugas tersebut dengan sejelas-jelasnya. Seruan yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. mempunyai matlamat dan isi kandungan yang jelas. Seruan tersebut bertitik tolak daripada intipati Islam itu sendiri, iaitu kalimah tayyibah.

Kefahaman yang Baik

Pembentukan para du’at yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w juga bertujuan untuk menanamkan kefahaman yang betul di kalangan para sahabah berkenaan dengan hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia sesama manusia, tujuan hidup di dunia ini serta peranan muslim dalam membentuk sebuah masyarakat yang menegakkan aqidah tauhid.