php hit counter

Berita Kegiatan Dakwah mula Tersebar di Kalangan Pemimpin-pemimpin Quraisy

Antara barang yang cepat Sold Out dan berebut rakyat marhaen beli Lihat Sini

Berita Kegiatan Dakwah mula Tersebar di Kalangan Pemimpin-pemimpin Quraisy

Setelah kegiatan dakwah tertutup melangkah ke tahun yang ketiga, berita tentang lahirnya agama baru yang telah diikuti oleh sejumlah pemuda-pemuda Makkah akhirnya sampai kepada pengetahuan pemimpin-pemimpin Quraisy. Namun demikian, pemimpin-pemimpin Quraisy tidak menghiraukannya. Mungkin mereka menganggap bahawa Rasulullah s.a.w hanya salah seorang daripada golongan Hunafa’ seperti Waraqah ibn Naufal, Umayyah ibn Abi Salt, Zaid bin ‘Amru ibn Nufail dan lain-lain‘. Sedangkan kewujudan golongan hunafa’ selama ini tidak sedikit pun membawa kesan kepada status quo mereka. Malah sebahagian mereka hanya membiarkan kegiatan tersebut kerana berpendapat bahawa sudah berapa ribu orang ‘Arab yang telah memeluk agama Nasrani di seluruh Semenanjung ‘Arab, malah ada yang telah menjadi Yahudi’, namun sedikit pun tidak menjejaskan struktur sosio-politik yang diterajui oleh Quraisy‘. Oleh itu pemimpin-pemimpin Quraisy hanya menunggu hari-hari yang akan menentukan nasib terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w.

  • Rahsia suri rumah dapat barang murah setiap hari LIHAT SINI <<==

Sikap apati pemimpin-pemimpin Quraisy itu adalah lantaran uslub dakwah Rasulullah s.a.w yang penuh hikmah. Sikap apati musuh pada peringkat awal da’wah sangat-sangat diperlukan’bagi membolehkan kaum muslimin memperkukuhkan usaha pembinaan saff mereka. Mungkin inilah hikmahnya dakwah dilakukan secara tertutup agar kaum muslimin tidak berkokok lebih daripada kekuatan mereka yang sebenar. Tindakan-tindakan Rasulullah s.a.w yang tidak menimbulkan sebarang gugatan kepada pemimpin-pemimpin Quraisy pada masa yang tidak diperlukan, telah memberi baginda peluang untuk menyediakan cukup pembantu bagi melaksanakan tugas-tugas penyebaran risalah seterusnya.

Dakwah di peringkat tiga tahun pertama nubuwwah, dalam konteks perjuangan Islam, merupakan penangguhan terhadap pergeseran di antara Islam dan kufur. Penangguhan ini memberi kekuatan yang diperlukan oleh saff Islam untuk menangani segala bentuk pukulan dan pertembungan daripada musuh-musuh Islam yang datang kemudian.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.