php hit counter

Muadzin Pertama

Antara barang yang cepat Sold Out dan berebut rakyat marhaen beli Lihat Sini

Muazin Pertama

Bilal bin Rabah al-Habshi dilahirkan di Makkah. Ibunya bernama Hamamah dan beliau telah berkahwin dengan saudara perempuan kepada Abdul Rahman bin Auf. Beliau merupakan hamba kepada Umayyah bin Khalaf.

Beliau merupakan orang yang pertama memeluk Islam daripada kalangan hamba. Beliau memeluk Islam secara rahsia kerana bimbang diketahui oleh tuannya. Beliau telah diseksa oleh tuannya apabila mengetahui pengislaman beliau. Bilal telah dijemur di tengah padang pasir di bawah matahari yang terik dengan keadaan tangan dan kakinya diikat, manakala seketul batu besar diletakkan di atasnya.

Beliau dibebaskan oleh Abu Bakar al-Siddiq. Selepas dibebaskan, Bilal merupakan seorang hamba Allah yang taat pada perintah Allah, kuat iman dan ikhlas dalam melakukan apa jua pekerjaan. Sifat sabar Bilal dapat dilihat apabila beliau diseksa dengan teruk oleh Umayyah. Walaupun demikian, beliau masih tetap dengan pendiriannya untuk berada dalam Islam.

Banyak peperangan yang beliau sertai bersama Rasulullah s.a.w. seperti perang Badar, Uhud, Khandak dan lain-lain lagi. Sumbangannya terhadap Islam amat banyak apabila beliau membantu
Rasulullah s.a.w. menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam.

Bilal merupakan muazin pertama kepada Rasulullah s.a.w. Terdapat empat orang muazin: dua orang muazin di Madinah iaitu Bilal bin Rabah dan Amru bin Ummu Maktum, dua lagi di Makkah iaitu Abu Mahzurah Aus dan Sa’d al-Qarz di Quba’.

Bilal meninggal dunia di Damsyik pada tahun ke-20 Hijrah.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.