php hit counter

Meminjam dari Bank untuk Hantaran Kahwin

Antara barang yang cepat Sold Out dan berebut rakyat marhaen beli Lihat Sini

Perhatikan-4-Hal-Sebelum-Meminjam-Uang-di-Bank-untuk-Bisnis

Saya bakal melangsungkan perkahwinan pada  akhir tahun, namun saya berada dalam  situasi tertekan kerana masalah adat perkahwinan yang melibatkan kewangan.  Alhamdulillah pada mulanya semua urusan  berjalan lancar dan apabila kedua-dua belah  keluarga kami bertemu, kami bersetuju untuk  mengetepikan adat dan mahu melangsungkan  majlis secara ala kadar berlandaskan Islam.  Pihak perempuan mencadangkan supaya kami  menggantikan wang hantaran dengan perhiasan  untuk bakal isteri mengikut kemampuan saya.
 
Namun setelah membeli, didapati nilai  barang perhiasan yang pihak perempuan  cadangkan lebih daripada apa yang saya
mampu. Mungkin ini salah faham daripada  pihak saya dan keluarga. Dalam jangka masa  yang singkat ini, saya amat terdesak untuk  mencari wang dan jalan yang paling ringkas adalah dengan meminjam dari bank.
 
Pun begitu, saya faham bahawa haram jika  meminjam untuk membeli emas. Bagaimana pula  dengan hukum wang hantaran, lebih-lebih  lagi jika wang hantaran bersumberkan pinjaman dari bank?
 
Saya juga khuatir sekiranya wang hantaran  itu lebih untuk menunjuk-nunjuk dan  akhirnya menyebabkan majlis saya nanti
tidak mendapat keberkatan. Oleh kerana  perkahwinan untuk memulakan hidup baru,  saya cuba untuk berhati-hati kerana takut terlibat dengan riba. Semoga ustaz dapat  memberikan penjelasan.
 
Jawapan: Alhamdulillah dan tahniah atas  perkahwinan yang bakal berlangsung.
 
Semoga dipermudahkan oleh Allah. Berikut ialah respons saya:
 
1. Memang benar, perkahwinan tanpa melibatkan mas kahwin dan hantaran yang terlalu tinggi adalah Iebih baik dan mendapat keberkatan berbanding yang mahal kerana ia menyukarkan pihak yang kurang berkemampuan, menyukarkan perkahwinan yang diperlukan untuk menghalalkan hubungan  pasangan suami isteri, di samping mudah  dihinggapi riyak dan menunjuk-nunjuk  kekayaan. Walaupun nilai hantaran dan mas  kahwin yang mahal itu diharuskan oleh  Islam, namun itu bukanlah suatu yang terbaik.
 
Nabi s.a.w. bersabda yang bermaksud: “Sesungguhnya wanita-wanita yang paling diberkati dan menjadi keutamaan adalah yang paling rendah mas kahwinnya.” (Riwayat lbn Hibban)
 
Dalam sebuah hadis lain yang bermaksud:  “Sebaik-baik kamu adalah yang paling mudah  mas kahwinnya.” (Riwayat al-Tabarani. Hadis  marfu’namun lemah pada sanadnya)
 
Juga hadis lain yang bermaksud: “Wanita-wanita yang paling diberkati dalam kalangan umatku adalah yang paling rendah mas kahwinnya.” (Riwayat Ahmad, namun lemah pada sanadnya)
 
2. Saudara memberitahu bahawa kedua-dua belah keluarga telah bersetuju untuk mengadakan majlis secara ala kadar bagi
meraih keberkatan. Maka sewajarnya saudara dan keluarga berterus terang dengan bakal pasangan bemenaan nilai hantaran yang mereka harapkan berada di luar jangkaan dan kemampuan saudara.
Itu amat penting supaya tidak menjatuhkan diri dalam hutang untuk berkahwin yang merupakan satu cara yang tidak sihat dari sudut perancangan kewangan.
 
3. Tidak salah meminjam untuk membeli emas bagi tujuan pelaburan atau sebagai hantaran. Yang salah serta dosa besar ialah perbuatan meminjam dari bank konvensional secara pinjaman riba yang dikenakan interest rate, atau membeli emas itu secara bertangguh bayarannya. Namun jika saudara membuat pembiayaan peribadi dari institusi kewangan Islam untuk memperoleh tunai bagi tujuan perkahwinan, ia tiada masalah dari sudut hukum dan telah disahkan patuh syariah oleh ulama yang berwibawa dan menyelia institusi terbabit. Cuma ia tidak digalakkan sahaja dari sudut perancangan kewangan.
 
Urus Niaga di Pasar Malam Gharar?
 
Pertanyaan saya berkaitan jual beli di pasar-pasar malam. Kebanyakan penjual makanan tidak meletakkan tanda harga. Setelah memilih lank-pauk, makanan dan sebagainya, kemudian barulah kita membayarnya.
 
Hanya ketika itu kita mengetahui harga makanan tersebut. Jika kita tidak bertanya harga setiap satu Iauk dan makanan itu,
adakah kita terlibat dengan gharar? Mohon jawapan daripada ustaz.
 
Jawapan: Sebelum itu, elok jika kita dapat sama-sama melihat definisi gharar menurut istilah syariah iaitu: “Sesuatu yang tidak diketahui akibat atau risiko yang sama sisinya, atau sama ada ia wujud atau tidak. (Al-Kasani, Bada’i‘ al-Sana’i‘, jil. 5, hlm. 263; al-Sarakhsi, al-Mabsut, jil. 3, hlm. 194)
 
Nabi Muhammad s.a.w. menegaskan yang bermaksud: “Nabi melarang daripada menguruskan perniagaan dengan gharar.”
(Riwayat Muslim, jil.5, hlm. 3)
 
Jahalah pula bermaksud ketidaktahuan dengan jelas sama ada berkenaan barang yang dibeli atau harga barang yang perlu dibayar. Secara ringkas, semua kategon di atas termasuk dalam kategori jahalah dan boleh juga dikategorikan sebagai gharar atau ketidaktentuan.
 
Memang benar, tidak meletakkan harga ialah cara yang kurang baik, boleh membawa syubhah dan adakala boleh membawa kepada gharar fahish atau gharar besar yang merosakkan akad.
 
Pun begitu, dalam konteks membeli di pasar atau bazar Ramadan, tahap gharar ini telah menjadi berkurangan disebabkan pembeli berpeluang bertanya harga sebelum membayar dan seterusnya boleh membatalkan pembelian atau mengurangkan item yang dibeli jika tidak berpuas hati dengan harga mahupun barangan.
 
Selain itu, nilai harga pembelian makanan di pasar-pasar malam adalah kecil dan biasanya sekitar bawah RM100 sahaja. Jika makanan pula, biasanya sekitar RM3O ke bawah purata nilai pembelian. Disebabkan nilai sebegitu biasanya telah diketahui oleh pembeli, ketidaktahuan mereka pada saat itu tidak menjadikan gharar dalam kontrak begitu serius sehingga membatalkan akad. Ia digelar gharar yasir atau gharar yang kecil.
 
Ini berbeza dengan situasi jika pesakitbertemu doktor perubatan atau pemilik kereta bertemu mekanik, iaitu biasanya gharar dalam harga bagi kedua-dua perkhidmatan dan produk ini lebih berbahaya kerana ia melibatkan nilai yang besar, sukar ditarik semula atau dibatalkan, malah pelanggan seolah-olah terpaksa membayar walaupun tidak bersetuju dengan harganya.

1 thought on “Meminjam dari Bank untuk Hantaran Kahwin”

  1. nurfazila binti sujai

    Gaji saya rm900 boleh tak buat pinjaman rm5000 untuk perkahwinan saya pada awal bulan depan kalau boleh bagi tahu saya 0173473520

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.