php hit counter

Bahasa ( I )

Antara barang yang cepat Sold Out dan berebut rakyat marhaen beli Lihat Sini

Bahasa ( I )

1. Ikhtisas: -> Untuk mata pencarian (bukan pekerjaan dll)

– berkaitan dengan sesuatu pekerjaan atau profession

– memerlukan atau melibatkan kepandaian atau kemahiran

2. Imitatif: -> bersifat meniru

3. Implementasi: -> proses melaksanakan sesuatu, perlaksanaan

4. Implisit: -> dinyatakan secara tidak langsung atau tidak terang-terangan

5. Improvisasi: -> perihal melaksanakan atau mernbuat sesuatu secara sembarangan

  • Rahsia suri rumah dapat barang murah setiap hari LIHAT SINI <<==

6. Impulsif: -> bersifat tergesa-gesa mengikut dorongan hati

7. Indoktrinasi: -> perihal atau perbuatan menanamkan sesuatu doktrin (fahaman, ajaran dll) ke dalam fikiran seseorang

8. Inferior: -> rendah kedudukan (taraf, pangkat), kurang baik mutu

9. Infiriti: -> keadaan (masa, ruang) yang tidak ada batasnya

10. Inisial: -> deretan huruf besar (lazimnya dua atau tiga sahaja) yang digunakan oleh individu bagi mewakili nama penuh masing-masing

11. Interim: -> bersifat sementara

12. Interlingua: -> bahasa ciptaan yang melambangkan makna yang terdapat pada bahasa asli dan digunakan terjemahan dengan komputer dll

13. Itinerari: -> program sesuatu perjalanan atau lawatan

14. Intimidasi: -> perbuatan menakut- nakutkan orang, gertak

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.