Islamic Story

Perlaksanaan Syariat Cermin Negara Islam

Islam adalah agama yang syumul, merangkumi segala aspek kehidupan, daripada kehidupan seharian sehinggalah urusan mentadbir alam. Islam sebagai syariat Allah yang kekal abadi, mencangkupi seluruh ke hidupan dari sudut aqidah, ibadah, kemasyarakatan, ekonomi, politik dan ke hakiman. Maka dari ke fahaman yang Islam syumul inilah, syariat yang melibatkan agama dan negara dapat membentuk tasawur Negara …

Perlaksanaan Syariat Cermin Negara Islam Read More »

Soalan Apakah Ini?

Setelah menduduki satu ujian akhir semester, seorang pelajar cemerlang menemui profesornya. Tujuannya hanya satu, untuk bertanya kewajaran soalan terakhir dalam kertas soalan tersebut. “Prof, adakah soalan terakhir itu dikira sebagai sebahagian daripada markah peperiksaan akhir?” “Ya, sudah tentu.”