Alam Cyber

Ciri-Ciri Kesenian

Ciptaan yang terhasil adalah hasil kekreatifan akal fikiran merangka sesuatu yang baru. Setiap yang terhasil adalah memerlukan kepada pemikiran yang jitu dan mantap. Maka hasil yang dicipta membuahkan kepuasan kepada pemikirnya.