php hit counter

Sumber-Sumber Sirah Nabawiyyah

Antara barang yang cepat Sold Out dan berebut rakyat marhaen beli Lihat Sini

Sumber-Sumber Sirah Nabawiyyah

Pendekatan yang terbaik untuk memahami seluruh perjuangan hidup Rasulullah s.a.w ialah dengan mengkaji sirahnya. Tetapi pengkajian ini hendaklah dilakukan melalui satu bentuk penulisan yang mengambil berat tentang kesahihan sesuatu riwayat. Untuk memanfa’atkan khazanah ‘ilmu karya-karya ‘ulama’ silam dan perkembangan penulisan sirah masakini, di samping mengekalkan kesahihan periwayatan sejarah, pengkajian sirah nabawiyyah hendaklah diolah daripada sumber-sumber berikut:

1.  Al-Qur’an

  • Rahsia suri rumah dapat barang murah setiap hari LIHAT SINI <<==

2. Kitab-kitab hadith, terutama daripada Sahih Sittah yang telah dikaji semula serta ditapis oleh ‘ulama’ dahulu dan sekarang.

3. Kitab-kitab maghazi.

4. Kitab-kitab yang dianggap sebagai rujukan utama bagi sirah.

5. Kitab-kitab tarikh dan kebudayaan umat Islam yang bermula daripada sirah Rasulullah s.a.w.

6. Kitab-kitab tentang mu’jizat Rasulullah s.a.w yang dinamakan sebagai Dala’il atau dalil-dalil dan bukti-bukti kenabian.

7. Kitab-kitab Syama’il atau kitab-kitab yang mencatatkan tentang akhlaq Rasulullah s.a.w.

8. Kitab-kitab Fiqh as-Sirah.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.