php hit counter

Peringkat Mengasaskan Darul Islam

Antara barang yang cepat Sold Out dan berebut rakyat marhaen beli Lihat Sini

Peringkat Mengasaskan Darul Islam

Perkara pertama yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w dalam mengasaskan Darul Islam ialah dengan membina sebuah masjid sebagai pusat penyelarasan dan pengukuhan kefahaman dan ilmu para sahabah. Pada masa yang sama masjid juga berperanan sebagai medan di mana kaum muslimin dapat ta’aruf dan bermesra serta sebagai pusat pelancaran kegiatan dan aktiviti negara.

Perkara kedua yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w ialah mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan Ansar. Dengan cara ini ukhuwwah dan mahabbah terjalin di kalangan saff muslimin dan masalah-masalah sosial dan ekonomi kaum Muhajirin dapat diselesaikan secara tabi’i.

Perkara ini dirakamkan oleh al-Quran sebagai:

  • Rahsia suri rumah dapat barang murah setiap hari LIHAT SINI <<==

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-
melindungi. ”

(Al-Anfal: 72)

Perkara ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w ialah mengikat perjanjian dengan qabilah-qabilah Yahudi. Baginda juga mengikat perjanjian dengan qabilah-qabilah musyrikin ‘Arab yang tinggal di sekitar Madinah. Hasil perjanjian di antara kaum muslimin dan qabilah-qabilah Yahudi dan musyrikin ini dijadikan sebagai piagam yang menjadi panduan bagi hubungan pihak-pihak yang terlibat di dalam piagam tersebut.

Perkara keempat yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w ialah menetapkan batas-batas sempadan Darul Islam‘. Dengan ini kedaulatan Madinah sebagai negara Islam diisytiharkan. Sebarang pencemaran terhadap kedaulatan daerah-daerah yang digariskan oleh
Darul Islam dianggap sebagai pencerobohan.

Kegiatan pengasasan Darul Islam ini berlaku pada tahun pertama dan sebahagian daripada tahun kedua Hijrah.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.