php hit counter

Hindari Perceraian: Salinglah Setia!

Antara barang yang cepat Sold Out dan berebut rakyat marhaen beli Lihat Sini

Hindari Perceraian

Sangat banyak kehidupan keluarga yang berakhir dengan perceraian, yang dilatarbelakangi oleh faktor hilangnya kesetiaan dan kepercayaan. Suami dan isteri yang sudah membangun kehidupan rumah tangga sekian lama, akhirnya terpaksa terkandas dan kacau-bilau kerana di pihak yang lain persoalan kesetiaan. Bukan hanya pada kalangan artis dan tokoh-tokoh selebriti lainnya, bahkan pada masyarakat pada umumnya banyak dijumpai isu keluarga dalam menjaga kesetiaan dan kepercayaan antara suami dan isteri.

  • Rahsia suri rumah dapat barang murah setiap hari LIHAT SINI <<==

“Dalam sebuah hubungan yang sangat dalam, hasrat tetap bertahan, tapi yang lebih penting adalah kepercayaan, saling menghargai. Mengerti bahawa lelaki tidak hanya setia untuk urusan seks, tapi juga mereka akan ada di sana untukmu. Itu jauh lebih penting daripada kesetiaan,”

Setia dan saling percaya adalah bukti cinta antara suami dan isteri. Tanpa kepercayaan dan kesetiaan, cinta akan kehilangan makna. Suami dan isteri yang telah terikat oleh janji setia saat akad nikah, mereka terikat oleh sebuah perjanjian yang suci (mitsaqan ghalizha) untuk saling mempercayai dan tidak mengkhianati satu sama lain. Jika terjadi ketidaksetiaan, muncullah ketidakpercayaan, dan pada akhirnya boleh melemahkan ikatan cinta dalam keluarga.

Semoga yang mengucapkan Amin dan yang membahagikan mendapat pasangan yang setia, soleh/sholehah dan menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, serta kelak dimasukkan ke dalam surga yang terindah. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.