php hit counter

Gunung Menangis Tergolong Sebagai Batu Api Neraka

Antara barang yang cepat Sold Out dan berebut rakyat marhaen beli Lihat Sini

Pada suatu hari Uqa’il bin Abi Thalib telah pergi bersama dengan Nabi Muhammad S.A.W. Pada waktu itu Uqa’il telah melihat beberapa peristiwa ajaib yang menjadikan hatinya  bertambah kuat di dalam Islam dengan sebab tiga perkara tersebut.

 

Peristiwa pertama ialah, bahawa Rasulullah S.A.W akan mendatangi hajat iaitu mebuang air besar dan di hadapannya terdapat beberapa batang pohon. Maka baginda S.A.W berkata kepada Uqa’il, “Hai Uqa’il teruslah engkau berjalan sampai ke pohon itu, dan katalah kepadanya, bahawa sesungguhnya Rasulullah berkata; Agar kamu semua datang kepadanya untuk menjadi pelindung atau penutup baginya, kerana sesungguhnya baginda akan mengambil air wuduk dan buang air besar.”

Uqa’il pun keluar dan pergi mendapatkan pohon-pohon itu, tetapi, sebelum dia menyelesaikan tugas itu ternyata pohon-pohon sudah tumbang dari akarnya serta sudah mengelilingi di sekitar baginda S.A.W sehingga selesai dari hajatnya. Maka Uqa’il kembali ke tempat pohon-pohon itu.

 

Peristiwa kedua ialah, bahawa Uqa’il berasa haus dan setelah mencari air ke merata tempat, namun tidak ditemui. Maka baginda S.A.W berkata kepada Uqa’il bin Abi Thalib, “Hai Uqa’il, dakilah gunung itu, dan sampaikanlah salamku kepadanya serta katakan, “Jika padamu ada air, berilah aku minum!”

  • Rahsia suri rumah dapat barang murah setiap hari LIHAT SINI <<==

Uqa’il pun pergilah mendaki gunung itu dan berkata kepada gunung itu sebagaimana yang telah disabdakan baginda itu. Maka sebelum ia selesai berkata, gunung itu berkata dengan fasihnya, “Katakanlah kepada Rasulullah, bahawa aku sejak Allah S.W.T menurunkan ayat yang bermaksud : (“Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu beserta keluargamu dari (seksa) api neraka yang umpannya dari manusia dan batu).” “Aku menangis disebabkan  takut kalau aku menjadi batu itu maka tidak ada lagi air padaku.”

 

Peristiwa yang ketiga ialah, bahawa ketika Uqa’il sedang berjalan dengan Nabi, tiba-tiba ada seekor unta yang melompat dan lari ke hadapan rasulullah, maka unta itu berkata, “Ya Rasulullah, aku minta perlindungan darimu.” Unta itu masih belum selesai mengadukan halnya, tiba-tiba datanglah dari belakang seorang Arab kampung dengan membawa pedang terhunus.Melihat orang Arab kampung itu, Nabi Muhammad S.A.W berkata, “Hendak mengapakah kamu terhadap unta itu ?”

Jawab orang kampungan itu, “Wahai Rasulullah, aku telah membelinya dengan harta yang mahal, tetapi dia tidak mahu taat atau tidak mahu jinak, maka akan kupotong sahaja dan akan kumanfaatkan dagingnya (kuberikan kepada orang-orang yang memerlukan).” Rasulullah S.A.W bertanya, “Mengapa engkau menderhakai dia ?”
Jawab unta itu, “Wahai Rasulullah, sungguh aku tidak menderhakainya dari satu pekerjaan, akan tetapi aku menderhakainya dari sebab perbuatannya yang buruk.. Kerana kabilahnya  termasuk di dalam golongan yang tidur meninggalkan solat Isyak. Kalau sekiranya dia mahu berjanji kepada engkau akan mengerjakan solat Isyak  itu, maka aku berjanji tidak akan menderhakainya lagi. Sebab aku takut kalau Allah menurunkan seksa-Nya kepada mereka sedang aku berada di antara mereka.

Akhirnya Nabi Muhammad S.A.W mengambil perjanjian orang Arab kampung itu, bahawa dia tidak akan meninggalkan solat Isyak. Dan baginda Nabi Muhammad S.A.W menyerahan unta itu kepadanya. Dan dia pun kembali kepada keluarganya.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.